پروژه پروفایل کاربری شامل چه جزئیاتی است:

پروفایل کاربری در کل مانند نت برگ شود ولی با امکانات کمتر و ساده تر که به شرح زیر می باشید:

شامل 3 تب

قسمت بالا بعد از ورود مانند نت برگ شود

تب اول مشحصات کاربر که قابل ویرایش باشد

تب دوم جدولی شامل خرید های کاربر که دارای نام و تاریخ و قیمت و تعداد محصول و فاکتور خرید باشد

و مجموع خرید ها هم حساب شود

 

تصریح شده 08 آبان 1393 04:47

فاکنور توی اون جدول هم قابل پرینت باشه تب سوم هم اطلاعیه ها باشه که مدیر سایت وقتی ایمبل گروهی بفرسته یک نسخه هم اون جا باشه یا اگر بخواهد فقط برای کاربر خاصی بفرسته

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز