پروژه تحقیق در زمینه پایگاه داده شامل چه جزئیاتی است:

با مطالعه ی مقالاتی که ارسال می شود یک جمع بندی  و خلاصه ای در حد 2 تا 3 صفحه از هر مقاله بر اساس موضوع مدل داده(مربوط به پایگاه داده) ی مورد استفاده در آن مقاله و کاربرد و نوع مدل داده استفاده شده و دلیل انتخاب آن مدل داده و در نهایت نتیجه ای که از انتخاب آن مدل داده بدست آمده از مقاله استخراج شده و ارسال گردد.

در واقع  خلاصه سازی هر یک از مقالات بدون بخش های مقدمه و کارهای پیشین و کارهای مرتبط و ... است.که در چند صفحه مطرح می شود.

مقالات از قبل انتخاب شده است و دقیقا مشخص است از هر مقاله چه چیزی باید استخراج شود.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1975 میانگین امتیاز
  • 1975
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 770 میانگین امتیاز
  • 770
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 480 میانگین امتیاز
  • 480
   تخصص ترجمه در ک..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز