پروژه ترجمه ۱۰ متن مجله ای (مجموعا ۱۲۰۰۰ کلمه) شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تعدادی متن هست ، نوع متن مجله ای و مرتبط با مهندسی هست، درخواست ترجمه روان و کاملا صحیح کلمات هست 


لطفا این قسمت را ترجمه کرده و در پیام ارسال نمایید:

Contra Dam is a slender concrete arch dam standing at a height of 220 m with a crest length of 380 m. Because of the dam's slender design, the volume of concrete required to construct it was reduced and consequently cutting down the cost of the infrastructure.


The dam's base is 28 m in width and gradually tapers up to 7 m at the crest. Two spillways were incorporated at each side of the structure, which has a maximum discharge capacity of 1,300 cubic meters per second. Contra Dam also produces power through its 105 MW power station with 3x35 MW Francis turbines that generates an average of 234 GWh per year.


لطفا نمونه کار ارسال کنید


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18855 میانگین امتیاز
  • 18969
   ترجمه
  • 18742
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 1255 میانگین امتیاز
  • 2430
   ترجمه
  • 80
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2342 میانگین امتیاز
  • 2342
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 300
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز