پروژه ساخت موشن گرافی توسط لوگو برای ابتدای اپلیکیشن شامل چه جزئیاتی است:

 ساخت انیمیشن مفهوی توسط لوگوی اپلیکیشن برای استفاده در ابتدای اپلیکیشن.

اپلیکیشن ورزشی میباشد و درخواست داریم حس ورزش از طریق انیمیشن و صدا گذاری به واسطه لوگو به یوزر انتقال داده شود.

خروجی SVG-GIF- ویدیو و نرم افزار استفاده شده در انتهای کار مورد نیاز میباشد.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 80765 میانگین امتیاز
  • 117860
   انیمیشن
  • 43670
   موشن گرافیک
  در 1 روز
 • 985 میانگین امتیاز
  • 1070
   انیمیشن
  • 900
   موشن گرافیک
  در 2 روز
 • 670 میانگین امتیاز
  • 240
   انیمیشن
  • 1100
   موشن گرافیک
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   موشن گرافیک
  در 2 روز