پروژه ترجمه پروژه در زمینه روانشناسی شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه در ارتباط با تاثیر روانی بیماری کرونا بر روی بیماران از دید روانشناسان می باشد
شامل 5 صفحه که صفحه آخر نیاز به ترجمه ندارد
فایل ورد و PDF ارسال شود
تا دوشنبه ساعت 24 لطفا حتما ارسال شود

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1270 میانگین امتیاز
  • 530
   ترجمه
  • 2010
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 625 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 325 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 650
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز