پروژه ترجمه چند مقاله در حوزه رادیولوژی شامل چه جزئیاتی است:

چند مطلب در حوزه رادیولوژی است که می خواستم این مطالب ترجمه شوند و موارد سئویی برای قرار گرفتن در سایت برای آن ها در نظر گرفته شود.

تعداد مقالات بالاست اما این چند مطلب را به عنوان تست و شروع در نظر گرفتم.

ترجمه خشک و صرفا علمی هم مدنظرم نیست و باید اصول اولیه تولید محتوا در آنهارعایت شود. اصولی مثل: تیترهای داخلی، ساده نویسی، تصاویر موجود در متن، استفاده مناسب از کلمه کلیدی و ...

امکانش هست که مطالب با هم همپوشانی داشته باشند و ایرادی ندارد.

https://www.diagnosticimaging.com/view/how-be-more-efficient-radiology-department

https://en.wikipedia.org/wiki/DICOM

https://www.adsc.com/blog/bid/244758/5-Reasons-Why-You-Need-a-Radiology-Information-System-RIS

http://www.ijri.org/article.asp?issn=0971-3026;year=2007;volume=17;issue=2;spage=66;epage=68;aulast=Indrajit

https://www.adsc.com/blog/what-are-the-differences-between-pacs-ris-cis-and-dicom

https://searchhealthit.techtarget.com/definition/picture-archiving-and-communication-system-PACS

https://offsiteinc.co/how-does-a-radiology-pacs-system-work/

https://blog.peekmed.com/pacs-systems/
https://en.wikipedia.org/wiki/Picture_archiving_and_communication_system

https://www.postdicom.com/en/blog/cloud-based-pacs

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14121 میانگین امتیاز
  • 11658
   SEO
  • 13905
   ترجمه
  • 16801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 190 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 380
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز