پروژه ترجمه یک فایل ورد انگلیسی با محتوای دیجیتال مارکتینگ شامل چه جزئیاتی است:

تعداد صفحات در فایل ورد مشخصه( حتما صفحات را به a4 تغییر دهید بعد حساب کنید تعداد صفحات را)

.

فایل حداکثر در یک روز کاری باید تحویل شود  در قالب فایل ورد و با فرمت فایل اصلی،

اولویت با کسانی است که زود تر و با پایین ترین قیمت کار را تحویل دهند.

.

فایل چک میشه اگر از موتور های ترجمه استفاده شده باشه و روان نباشه ترجمه قبول نمیشه.

.

 هزینه پس از پایان کار واریز میشه .

محتوای متن تخصصی نیست و متن در دسته بندی عمومی قرار میگیره

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 9 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 80
   ترجمه
  • 80
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز