پروژه Change Arduino Json v.5 codes to Arduino Json v.6 شامل چه جزئیاتی است:

یک برنامه برای آردوینو دارم که همه به زبان c++ هست. حدود 10 خط از کد های من، برای Arduino Json ورژن 5 هست که قدیمیه، و میخوام تبدیل شه برای Arduino json ورژن 6.

همه ی کد در لینک زیر هست. فقط قسمت json رو میخوام تبدیل بشه به ورژن جدید.

کد برای دستگاه esp8266 هست.

https://thingsboard.io/docs/samples/esp8266/gpio


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Java
  • 0
   IoT
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Java
  در 4 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   C++ Programming
  • 100
   Java
  • 100
   IoT
  در 1 روز