پروژه ویرایش قوانین و مقررات سایت شامل چه جزئیاتی است:

ویرایش و تدوین قوانین و مقررات سایت به یک ویرایشگر متن آشنا با قوانین و حقوقی مخصوصا در حوزه سایت و قوانین دیجیتال


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ویرایش متن
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  • 0
   تحقیقات در حوزه..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 2 روز