پروژه زیر نویس انگلیسی برای ویدیو شامل چه جزئیاتی است:

تعدادی فیلم آموزشی دارم که میخوام زیر نویس انگلیسی داشته باشند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 27180 میانگین امتیاز
  • 53667
   ترجمه
  • 3822
   ترجمه فارسی به..
  • 24052
   تخصص ترجمه در ز..
  در 180 روز