پروژه انجام یه سری ادیت های نگارشی در فایل تحقیقاتی شامل چه جزئیاتی است:

یه فایل ورد مربوط به یه کار تحقیقاتی است که نیاز یه سک سری ادیت های نگارشی نظیر فهرست، شماره گذاری صفحات، کپشن عکس و غیره دارد. فایل راهنما برای ادیت های گفته شده هم همراه با فایل اصلی تقدیم میشود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 380 میانگین امتیاز
  • 380
   Word
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 300
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   Word
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   Word
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   Word
  در 1 روز