پروژه باز آرایی تعدادی فایل جیسون با پایتون شامل چه جزئیاتی است:

۳۵۱ رشته دانشگاهی وجود دارد که تعدادی از آنها تکراری هستن. بایستی تکراری‌ها حذف شودند و ضمنا پس از حذف تکراری ها تغییر جزیی در یکی از سطرهای دیتا انجام شود. برای این منظور باید یک لوپ بنویسید و سطرهای دیتا را با هم مقابسه کنید.


نحوه کار به این صورت است که تعدادی فایل جیسون به شما داده میشود. برای شما توضیح خواهم داد که تعدادی از آنها دارای تایتل بسیار شبیه به هم هستند و اگر جیسون را باز کنید فیلدهایی نیز در آنجا مشترک هستند. باید آنها را پیدا کنید و تکراری ها را پاک کنید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1640 میانگین امتیاز
  • 1640
   Python
  در 2 روز
 • 1600 میانگین امتیاز
  • 1600
   Python
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 1 روز