پروژه درخواست API Key گوگل مپ شامل چه جزئیاتی است:

سلام

یک API Key گوگل مپ نیاز داریم ، استفاده ای که ازش داریم فقط برای نمایش نقشه هست و میزان استفاده هم در حدی هست که رایگان هست .


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 36384 میانگین امتیاز
  • 32030
   Android
  • 40738
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 650 میانگین امتیاز
  • 650
   Android
  در 1 روز
 • 220 میانگین امتیاز
  • 220
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز