پروژه ثبت تراکنش های مالی و امور حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

برای ثبت تراکنش های مال و حسابداری شخصی نیازمند یک حسابدار منظم و دقیق هستم
ترجیحا قم نباشند
و اصول حسابداری رو بصورت تئوری و عملی کار کرده باشن

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1250 میانگین امتیاز
  • 1250
   حسابداری
  در 3 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   حسابداری
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز