پروژه نیاز به حسابدار به صورت دور کاری شامل چه جزئیاتی است:

شرکت زرین گوار برای انجام کارهای حسابداری و انبار داری خود نیاز مند به یک حسابدار به صورت دور کاری میباشد 
البته مجموعه ما کوچک است و کار زیادی نیست 
نیاز به این داریم که شخصی تمام موارد مالی شرکت را حسابرسی کند و نظم ببخشد و قسمت انبار ما رو سر و سامان دهد و یک سیستم انبار داری ایجاد شود که هر روز بسته به سفارش از انبار کم یا زیاد شود و خرج و مخارج یا خرید و فروش ها در سیستم حسابداری وارد شود 
البته این کار فقط اوایلش شاید چند روزی تمام وقت نیاز باشه و از بعد ورود اطلاعات فقط یک ساعتی در پایان ساعت کار شرکت موارد برای آن فرد ارسال شود تا موارد و از انبار کم یا زیاد کند یا فاکتوری را ثبت کند . ما به صورت بلند مدت میخواییم با آن فرد کار کنیم مد نظر ما فعلا بازه شیش ماه تا یک ساله هست و افزایش حقوق هم بستگی به  به عملکرد فرد قطعا اعمال خواهد شد

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 15 روز
 • 2350 میانگین امتیاز
  • 2350
   حسابداری
  در 3 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   حسابداری
  در 3 روز