پروژه ادمین صفحات اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ادمین جهت یک پروژه صفحات اجتماعی (اینستاگرام) مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به شبکه های اجتماعی و الگوریتم های اینستاگرامی

آشنایی با زبان عربی در این پروژه مزیت محسوب می شود

تسلط به زبان انگلیسی و اینستاگرام الزامی می باشد

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   شبکه اجتماعی
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   شبکه اجتماعی
  در 30 روز