پروژه دستیار شامل چه جزئیاتی است:

قالب پست و استوری اینستاگرام طراحی کنه و پس از تایید با برنامه زمانی هفتگی و با محتوایی که در اختیارش میزارم پست بزاره

قرارداد ماهیانه تنظیم میکنم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 5560 میانگین امتیاز
  • 5560
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز