پروژه دستیار شامل چه جزئیاتی است:

قالب پست و استوری اینستاگرام طراحی کنه و پس از تایید با برنامه زمانی هفتگی و با محتوایی که در اختیارش میزارم پست بزاره

قرارداد ماهیانه تنظیم میکنم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 5 روز