پروژه ارایه یک قرارداد حقوقی شامل چه جزئیاتی است:

مدنظر است یک قالب قرارداد مربوط به "مدیریت آپارتمان" ارایه گردد


منظور قرارداد همکاری است که هیات مدیره ساختمان با مدیر ساختمان منعقد می نمایند و شامل مسوولیت های طرفین میباشد


خواهشمند است از ارایه قراردادهایی که در اینترنت موجود است خودداری فرمایید و صرفا در صورتی که قرارداد نگارش شده کاملی را به جهت تجربه کاری قبلی در اختیار دارید پیشنهاد و ارایه نمایید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   حقوقی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حقوقی
  در 7 روز