پروژه ترجمه متون و کلمه ها در در poedit و فایل json شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل poedit و یک فایل json موجود هست که نیاز به ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی را دارد. در فایل json شما باید جملات یا کلمات انگلیسی ای که نوشته شده است را با مطابق فارسی آن جایگزین کنید. دو فایل ضمیمه شده اند.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17039 میانگین امتیاز
  • 17367
   ترجمه
  • 16712
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 110 میانگین امتیاز
  • 110
   JSON
  در 1 روز
 • 922 میانگین امتیاز
  • 922
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز