پروژه اموزش کودک شامل چه جزئیاتی است:

اپلیکیشن اندروید اموزشی برای کودکان ۳-۱۰ سال

گرافیک بسیییار مهم

محيط نرم افزار شبيه بازي است كه اهداف اموزشي در طراحي بازي مدنظر قرار گرفته.

بازي بصورت سطح به سطح 

است و بازيكن تا نرسيدن به سطح مهارتي خاص وارد مرحله بعدي نميشود

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10700 میانگین امتیاز
  • 700
   Android
  • 20700
   برنامه نویسی مو..
  در 130 روز
 • 46171 میانگین امتیاز
  • 47046
   Android
  • 45296
   برنامه نویسی مو..
  در 40 روز
 • 1025 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 2050
   Mobile Phone
  در 20 روز
 • 22126 میانگین امتیاز
  • 21660
   Android
  • 22610
   Mobile Phone
  • 22110
   برنامه نویسی مو..
  در 35 روز