پروژه تغییر رنگ در عکس های موجود و جایگزینی نوشته موجود روی عکس ها شامل چه جزئیاتی است:

چهار عکسی که پیوست کردم را لازم دارم که رنگ قرمز به آبی و در یکی از عکس ها هم رنگ نارنجی به آبی تغییر کند. 

برند و نوشته مربوط به آدرس سایتی که روی عکس ها هستند حذف و برند و سایت مورد نظر بنده لحاظ گردد. 

سرعت انجام پروژه برایم مهم است.  

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12867 میانگین امتیاز
  • 12867
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
 • 1080 میانگین امتیاز
  • 1080
   طراحی گرافیک
  در 1 روز