پروژه طراحی نمودار های uml یک سایت آگهی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
طراحی نمودار های uml یک سایت آگهی مورد نظر است که شامل کاربر ثبت نام نشده،کاربر  ثبت نام شده و مدیر میباشد.
کلیه نمودار های(usecase_activity_class diagram) مورد نظر است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 450 میانگین امتیاز
  • 450
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   طراحی گرافیک
  در 1 روز