پروژه طراحی اپ تصحیح پاسخ نامه تستی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام


برنامه به صورتی باشد که با کمک دوربین موبایل، از پاسخ نامه عکس گرفته شود و برنامه آن را به کمک کلید آزمون تصحیح کند. نتایج آزمون ها هم در موبایل نمایش داده شود و هم بر روی یک سرور دلخواه برنامه نویس، روی اینترنت ذخیره شود.


متشکرم

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3000 میانگین امتیاز
  • 3000
   Android
  • 3000
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 2424 میانگین امتیاز
  • 2424
   Android
  • 2424
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   Android
  • 250
   Mobile Phone
  • 250
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   Mobile Phone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز