پروژه برنامه آندرویدی که بتواند میوه جات را تشخیص دهد و تفکیک کند شامل چه جزئیاتی است:

یک برنامه آندرویدی که با استفاده از یادگیری ماشین بتواند برخی میوه جات را تشخیص دهد و نام آنرا نشان دهد.

مثلا اگر سیب در مقابل دوربین قرار گرفت، کادری دور اطراف آن تشکیل دهد و نام سیب را نشان دهد. 

میتوان براساس یادگیری ماشین و یا شبکه عصبی و یا با استفاده از کتابخانه tensorflow باشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22126 میانگین امتیاز
  • 21660
   Android
  • 22610
   Mobile Phone
  • 22110
   برنامه نویسی مو..
  در 25 روز
 • 3000 میانگین امتیاز
  • 3000
   Android
  • 3000
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 2424 میانگین امتیاز
  • 2424
   Android
  • 2424
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   Android
  • 250
   Mobile Phone
  • 250
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز