پروژه ترجمه، مقاله نویسی، ویراستاری شامل چه جزئیاتی است:

سلام، نیازمند یک مترجم حرفه ای هستیم.


1. مقالاتی که ما بهش میدیم رو ترجمه کرده (انگلیسی به فارسی) و بعد از ویراستاری به ما تحویل دهد.


2. مقاله ها در زمنیه ی دیجیتال مارکتینگ، شبکه های اجتماعی و وردپرس هستند.


3. ویراستاری و روان بودن ترجمه شما بشدت مهم است.


4. تعداد مقاله ها بین 10 تا 50 و هر مقاله 1500 تا 2000 کلمه می باشد.


هزینه و زمان پروژه به صورت توافقی قابل تغییر خواهد بود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16866 میانگین امتیاز
  • 18744
   مقاله نویسی
  • 14055
   ترجمه
  • 17801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 11949 میانگین امتیاز
  • 1268
   مقاله نویسی
  • 17617
   ترجمه
  • 16962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 3359 میانگین امتیاز
  • 818
   مقاله نویسی
  • 3824
   ترجمه
  • 5435
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 1285 میانگین امتیاز
  • 2286
   مقاله نویسی
  • 500
   ترجمه
  • 1070
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز