پروژه ترجمه مقالات تاریخ و تاریخ هنر شامل چه جزئیاتی است:

پروژه شامل ترجمه چند مقاله از زبان انگلیسی به فارسی و بین 2000 تا 5000 کلمه است. مقالات در زمینه تاریخ و تاریخ هنر هستند و مترجم محترم بهتر است آشنایی کلی با این زمینه ها داشته باشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15853 میانگین امتیاز
  • 13905
   ترجمه
  • 17801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 17039 میانگین امتیاز
  • 17367
   ترجمه
  • 16712
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 4629 میانگین امتیاز
  • 3824
   ترجمه
  • 5435
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 12 روز
 • 3841 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 3600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز