پروژه Python (Web Application Backend Development) شامل چه جزئیاتی است:

پروژه شامل توسعه ماژول هایی از Back-End  نرم افزار مبتنی بر Python یک سیستم تصویر برداری پزشکی می باشد که شامل مدیریت رفتار سنسور تصویربرداری، و مدیریت ارسال و دریافت Object هایی نظیر Image و Framesets و مجموعه داده های متنی یا پارامترهای مرتبط با ماشین توسط JSON می باشد. اجرای استاندارد سازی مدیریت داده های تصویری و متنی مرتبط با تصویر برداری پزشکی تحت DICOM نیز بخش دیگری از پروژه است. پروژه هم اکنون طراحی و ماژول بندی شده و عمده ماژول های آن اجرا شده است. پروژه شامل آموزش می باشد و داوطلب همکاری نیازی به تخصص مرتبط با تصویربرداری پزشکی، راه اندازی و مدیریت سنسور تصویربرداری یا کار با Embedded Systems ندارد.


مهارت های مورد نیاز: 

1. تسلط کامل به برنامه نویسی با Python و  برنامه سازی Multi Thread و Multi Process تحت آن.

2. تسلط کامل به توسعه نرم افزار به صورت Object Oriented.

3. تسلط بر JSON.

4. آشنایی با Java Script.

5. مهارت در تبدیل Python Objects برای JSON در راستای ارسال آن به Front-End.

6. تسلط به زبان و قابلیت تحقیق و توسعه (Research and Development) و یافتن راه حل برای حل مشکل و یافتن راهکارهای نو و خلاق.

7. توانایی یادگیری و کار با API و Library های تحت Python جهت مدیریت و پردازش Object ها.

8. تسلط بر cLinux نسخه های Debian با Ubunto.

9. آشنایی با ++C

10. توانایی تبادل اطلاعات با کارشنای Front-End.


دستاوردهای مشارکت:

1. کسب درآمد.

2. آشنایی با نرم افزارهای تصویربرداری پزشکی.

3. آشنایی با مدیریت و پردازش تصاویر پزشکی.

4. یادگیری پروتوکل های DICOM.

4.  آشنایی با سیستم های تخصصی مبتنی بر Embedded Systems.

5. آشنایی با مفهوم راه اندازی و مدیریت سنسورهای تصویربرداری توسط DSP و GPU.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 950 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  • 1900
   Python
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Linux
  • 0
   Python
  در 25 روز