پروژه خودروهای برقی شامل چه جزئیاتی است:

يك پروژه در حوزه برق تعريف كنيم. خودروهاي برقي يكي از صنايع آينده و به سرعت در حال توسعه هستند. كاربرد آنها حوزه‌هاي مختلفي از علوم و مهندسي را درگير كرده است. يكي از بحثهاي مربوط، بحث شارژ و دشارژ باتري اين خودروها است. محلهايي بنام پاركينگ براين خودروها مورد نظر است كه هم وظيفه پاركينگ و هم وظيفه شارژ و دشارژ خودرو را برعهده دارد. اگر باتري يك خودرو خالي است، بايد شارژ شود و براي اينكار پول بپردازد و همچنين اگر پر است و نياز ندارد، مي تواند آن را بفروشد. معمولاً خودروها در شبها كه قيمت انرژي كم است(بين 22 شب تا 10 صبح روز بعد)، باتري خود را شارژ و در ساعات اوج مصرف برق (بين 10 قبل از ظهر تا 22 شب)  آن را دشارژ مي‌توانند بكنند.


پروژه شما از اين قرار مي شود كه يك پاركينگ دار n محل براي پارك خودرو دارد. اين محلها از h ساعت قبلتر براي شارژ يا دشارژ و براي تعداد ساعاتي مشخص رزرو مي‌شوند. سه سطح قيمت هم براي خريد برق (شارژ) و سه سطح قيمت براي فروش آن (دشارژ) وجود دارد كه تابعي از ساعت روز است. اين قيمتها در روزهاي مختلف متغير است و به صورت آنلاين از شركت برق اخذ مي شود. مثلاً هر روز را به سه بخش تقسيم كنيد (22 شب قبل تا 22 شب بعد) و بين ساعت 22 تا 24 قيمت مياني خريد يا فروش، بين 24 تا 6 پايين ترين قيمت، بين 6 تا 10 دوباره قيمت مياني و بين 10 تا 22 بالاترين قيمت باشد. خودروها پس از ورود به پاركينگ مقدار شارژ يا دشارژشان مشخص مي شود و پس از ساعات معيني شارژ يا دشارژ انجام مي گيرد (شارژ يا دشارژ زمانبر و براي خودروهاي متفاوت متغير است) و پس از تسويه با پاركينگ (پرداخت پول يا دريافت آن) از پاركينگ خارج مي‌شوند. 


حال بايد اپليكيشني داشته باشيم (برنامه اي بنويسيد) كه اين خدمات را بتواند مديريت كند. امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 25 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 12 روز