پروژه ثبت اطلاعات مالی و ارتباط آنلاین با مشتریان شامل چه جزئیاتی است:

بنده بابت ثبت هر 20 سند مالی یا سفارش 5000 تومان پرداخت می کنم.
فایلها در برنامه ابری و یا دراپ باکس هستند و باید بصورت روزانه بروزرسانی شوند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 923 میانگین امتیاز
  • 741
   Excel
  • 1105
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 500
   ثبت داده ها
  • 220
   دستیار مجازی
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ثبت داده ها
  • 0
   Excel
  • 0
   دستیار مجازی
 • 590 میانگین امتیاز
  • 0
   ثبت داده ها
  • 1270
   Excel
  • 500
   دستیار مجازی
  در 10 روز