پروژه باز طراحی سایت شامل چه جزئیاتی است:

قصد باز طراحی  یک وب سایت رو روی یک سرور جدید داریم

/وب سایت معرفی شرکتی ساده و در حد چند صفحه می باشد..

/هه عکس ها و مطالب در اختیارتان قرار خواهد گرفت


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 59395 میانگین امتیاز
  • 39700
   MySQL
  • 77410
   PHP
  • 40760
   CSS
  • 79710
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز
 • 28162 میانگین امتیاز
  • 11029
   MySQL
  • 39763
   PHP
  • 31100
   CSS
  • 30757
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 15999 میانگین امتیاز
  • 18113
   PHP
  • 16123
   CSS
  • 13763
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 14423 میانگین امتیاز
  • 9374
   MySQL
  • 17034
   PHP
  • 13940
   CSS
  • 17344
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز