پروژه برنامه نویسی در یک فایل اکسل شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

 یک فایل اکسل هست با 25000 رکورد. این 25000 رکورد تقسیم شده است به

700 روز.

در هر رکورد یک فیلد high و یک فیلد low است.

ما می خواهیم در یک ستون این مقدار high و low روزانه به دست بیاید.


تصریح شده 01 شهریور 1399 18:10

با سلام

 یک فایل اکسل هست با 25000 رکورد. این 25000 رکورد تقسیم شده است به

700 روز.

در هر رکورد یک فیلد high و یک فیلد low است.

ما می خواهیم در یک ستون این مقدار high و low روزانه به دست بیاید.

پیمانکار می بایست با زبان برنامه نویسی اکسل این کار را انجام دهد و کد را در اختیار قرار دهد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4720 میانگین امتیاز
  • 4720
   Excel
  در 2 روز
 • 3440 میانگین امتیاز
  • 3440
   Excel
  در 1 روز
 • 1480 میانگین امتیاز
  • 1480
   Excel
  در 1 روز
 • 1750 میانگین امتیاز
  • 1750
   Excel
  در 1 روز