پروژه تابع نویسی در اکسل شامل چه جزئیاتی است:

فایل پیوست
نیاز بعه تابع نویسی در اکسل
پس از فیلتر متغیرهای ستون اول،ر سطر متناظر با هر متغیر،تابع نوشته شود که اختلاف این سطر با سطر قبلی را محاسبه نماید.
فایلی به عنوان مثال پیوست شده هست(با توضیحات زیر)
به طور مثال با فیلتر کالای a دو ورود و دو خروج مشاهده میشود
در برابر هر خروج،اختلاف آن با ورود قبلی در ستون مابه االتفاوت درج شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3440 میانگین امتیاز
  • 3440
   Excel
  در 1 روز
 • 6450 میانگین امتیاز
  • 6450
   Excel
  در 1 روز
 • 280 میانگین امتیاز
  • 280
   Excel
  در 2 روز
 • 1750 میانگین امتیاز
  • 1750
   Excel
  در 1 روز