پروژه تولید محتوای متنی در ارتباط با بازارهای مالی شامل چه جزئیاتی است:

برای یک وبسایت تحلیلی خبری نیاز به محتوای متنی در ارتباط با بازارهای مالی داریم. 

این بازار ها شامل بازار رمز ارز ها، بازار فارکس و بازار بورس میباشد. 

محتوای تولیدی از جنس خبر و تحلیل و آموزش باید باشد. 

محتوای تولیدی میبایست بر اساس اصول سئو بهینه سازی شده باشد. 

حجم پروژه کوچک انتخاب شده ولی در صورت رضایت از کیفیت همکاری، این همکاری میتواند به صورت بلند مدت ادامه پیدا کند. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 27440 میانگین امتیاز
  • 27440
   مقاله نویسی
  در 2 روز
 • 5048 میانگین امتیاز
  • 5048
   مقاله نویسی
  در 5 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 5250 میانگین امتیاز
  • 5250
   مقاله نویسی
  در 10 روز