پروژه تولید محتوای متنی در ارتباط با بازارهای مالی شامل چه جزئیاتی است:

برای یک وبسایت تحلیلی خبری نیاز به محتوای متنی در ارتباط با بازارهای مالی داریم. 

این بازار ها شامل بازار رمز ارز ها، بازار فارکس و بازار بورس میباشد. 

محتوای تولیدی از جنس خبر و تحلیل و آموزش باید باشد. 

محتوای تولیدی میبایست بر اساس اصول سئو بهینه سازی شده باشد. 

حجم پروژه کوچک انتخاب شده ولی در صورت رضایت از کیفیت همکاری، این همکاری میتواند به صورت بلند مدت ادامه پیدا کند. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100268 میانگین امتیاز
  • 100268
   مقاله نویسی
  در 2 روز
 • 6156 میانگین امتیاز
  • 6156
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 19729 میانگین امتیاز
  • 19729
   مقاله نویسی
  در 10 روز
 • 5148 میانگین امتیاز
  • 5148
   مقاله نویسی
  در 5 روز