پروژه تولید محتوای ملکی مربوط به ترکیه شامل چه جزئیاتی است:

لطفا در صورتی که مهارت تولید محتوا برای ملک مسکونی را ندارید و از خلاقیت های نگارشی شما خارج است لطفا پیشنهاد ارائه ندهید زیرا تولید این نوع محتوا نسبت به محتوا بلاگی متفاوت است و خلاقیت بیشتری نیاز دارد.

تعداد 100 ملک در استانبول ترکیه وجود دارد که نیاز به تولید محتوا 800 کلمه ای برای آنها داریم این ملک ها در قسمت های مختلف شهر قرار دارند و عموما در قسمت های گران قیمت شهر قرار گرفته اند.

نکته مهم : در هر پروژه مسکونی که قرار است تولید محتوا داشته باشید تعداد زیادی ملک مشابه وجود دارد برای مثال در یک پروژه مسکونی نیاز به محتوای جدید و کپی نشده برای یک خوابه 60 متری داریم و در همان پروژه مسکونی یک خوابه 80 متری سپس دو خوابه 100 متری و همچنین 2 خوابه 120 متری و الا آخر ....

دلیل ذکر این نکته به این خاطر است که محتوای مربوط به منطقه ملک و همچنین پروژه ذاتا مشترک خواهد بود اما نیاز هست شما با ادبیات متفاوت امکانات و شرایط را تقسیر کنید.

برای هر ملک به ترتیب موارد زیر را میبایست انجام دهید

انتخاب کلمه کلیدی از میان لیست ارائه شده

استفاده از کلمه کلیدی انتخاب شده در متن حداقل 3 مرتبه

تولید محتوا در خصوص ملک با توجه به پلن ساختمان

تولید محتوا در خصوص پروژه ای که ملک در آن قرار گرفته است

تولید محتوا در خصوص منطقه ای که ملک در آن قرار گرفته است

در رابطه با پروژه لینک مربوطه به شما ارائه میشود و میتوانید اطلاعات تکمیلی را از آن وب سایت دریافت نمائید همچنین در خصوص مناطق نیز مقداری توضیحات به شما ارائه خواهد شد اما شما میبایست جستجو کنید و اطلاعات مقتضی را برای تولید محتوا استخراج نمائید.


زمابندی شما برای ما بسیار اهمیت دارد و در هر روز حداقل  3 الی 8 محتوای 800 کلمه ای نیاز داریم.


مبلغ تولید هر محتوای ملکی 800 کلمه ای 30 هزار تومان میباشد


لطفا در پیشنهادات خود 3 محتوای اول را مجزا در نظر بگیرید تا به صورت پرداخت امن به شما پرداخت گردد و تست کنیم که توانایی تولید محتوای مورد نظر را دارید یا خیر !!


پرداخت ها با فرض روزی 6 مورد و هفتگی 36 مورد تنظیم میگردد و در پایان هر هفته 36 فایل اکسل را دریافت خواهیم کرد و در صورت تایید پرداخت امن آزاد میگردد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4660 میانگین امتیاز
  • 4660
   مقاله نویسی
  در 30 روز
 • 40 میانگین امتیاز
  • 80
   مقاله نویسی
  • 0
   ترجمه
 • 996 میانگین امتیاز
  • 1933
   مقاله نویسی
  • 690
   وبلاگ
  • 366
   ترجمه
  در 10 روز
 • 3415 میانگین امتیاز
  • 3765
   مقاله نویسی
  • 3240
   وبلاگ
  • 3240
   ترجمه
  در 30 روز