پروژه تکمیل دفاتر و اظهارنامه ۹۸ شامل چه جزئیاتی است:

۱- بررسی اسناد مالی سال ۹۸ ، کمتر از ۱۵۰ سند

۲-تهیه اظهارنامه سال ۹۸

۳-نوشتار دفاتر ۹۸

مبلغ نهایی بودجه این پروژه براساس بهترین پیشنهادات دریافتی خواهد بود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  • 0
   مالیات
  در 2 روز
 • 1175 میانگین امتیاز
  • 2350
   حسابداری
  • 0
   مالیات
  در 3 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   حسابداری
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 15 روز