پروژه ترجمه کتاب آموزش پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه کتاب پزشکی آموزش بیماران با زبان ساده

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 22563 میانگین امتیاز
    • 22563
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 25 روز