پروژه ترجمه 4 صفحه مقاله تخصصی برق قدرت شامل چه جزئیاتی است:

4 صفحه مقاله تخصصی برق قدرت هستش که می خوام بصورت تخصصی به فارسی روان ترجمه بشه.متن ترجمه شده در فایل ورد و شبیه فایل اصلی باشه . حداکثر بودجه 25000 تومان و زمان 4 روز 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 385 میانگین امتیاز
  • 260
   ترجمه
  • 510
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 128 میانگین امتیاز
  • 386
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ب..
  در 3 روز