پروژه 5500 کلمه ترجمه فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

5500 کلمه ترجمه فارسی به انگلیسی و نوع متن عمومی برای وب سایت هست و باید ظرف دو روز ترجمه شود 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1005 میانگین امتیاز
  • 530
   ترجمه
  • 1480
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 440 میانگین امتیاز
  • 880
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 450
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز