پروژه افزودن قابلیتهای درخواستی به نرم افزار شامل چه جزئیاتی است:

سلام. برخی قابلیتهای موردنظر طبق توافق انجام شده به نرم افزار مزرعه افزوده شوند

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 41845 میانگین امتیاز
  • 41720
   Android
  • 41970
   برنامه نویسی مو..
  در 8 روز