پروژه ترجمه مقاله ریسک مثبت شامل چه جزئیاتی است:

می خواهم مطلبی در 3 صفحه از انگلیسی به فارسی ترجمه شود. از ترجمه این متن می خواهم در مقالات و نشریات استفاده کنم، بنابراین ادبیات ترجمه بایستی در سطح گفته شده باشد. مدت زمان توحویل یک هفته ای برای من مناسب است. ترجیح می دهم پیشنهاد دستمزد با فریلنسر باشد. چنانچه به عنوان نمونه متن را ترجمه بفرمایند سپاسگزار می شوم. 
Positive risk is almost a philosophical thing. It's all in how you look at it. Many people are convinced it doesn't exist. Others think of positive risk as an opportunity. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10399 میانگین امتیاز
  • 7774
   ترجمه
  • 13025
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 435 میانگین امتیاز
  • 270
   ترجمه
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2909 میانگین امتیاز
  • 2909
   ترجمه
  • 2909
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه
  • 500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز