پروژه Run شامل چه جزئیاتی است:

پروژه اپلیکیشن موبایلی هست تحت فریمورک فلاتر Flutter

پروژه بسیار ساده میباشد و نیاز است به صورت package تبدیل شود و یک قسمت از یک اپلیکیشن بزرگتر بشود.
چندین صفحه که اطاعاتی از کاربر دریافت میشود و در آخر اون اطلاعات به صورت یک آرایه یا map باید به عنوان خروجی داده شود.

******اطلاعات کامل پروژه (طراح یا Design) در این پروژه پیوست شده.******

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5583 میانگین امتیاز
  • 4750
   Android
  • 5550
   Mobile Phone
  • 6450
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 3000 میانگین امتیاز
  • 3000
   Android
  • 3000
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز
 • 1800 میانگین امتیاز
  • 1800
   Android
  • 1800
   Mobile Phone
  • 1800
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز
 • 1500 میانگین امتیاز
  • 1500
   Android
  • 1500
   Mobile Phone
  • 1500
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز