پروژه پالس پروسسینگ در نرم افزار متمتیکا شامل چه جزئیاتی است:

تعریف معادله یک نمودار در نرم افزار متمتیکا (انواع مختلف متقارن و نامتقارن ) ، رسم و پلات آنها و بعد اعمال چند تابع بر روی آنها....محاسبه پیچش (convolution ) آنها و مجدد پلات این پیچش...فیت کردن معادله به یک نمودار و یا بدست آوردن معادله یک نمودار 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1790 میانگین امتیاز
  • 1790
   Matlab
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 8 روز