پروژه ترجمه زیرنویس ویدئو علمی و آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

فایل زیرنویس مربوط به ویدئو رو می بایست به زبان فارسی ترجمه کنید.

روان بودن و قابل درک بودن ترجمه مهم است.

طول مدت کلیپ حدود 20 دقیقه است.بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 40036 میانگین امتیاز
  • 40545
   ترجمه
  • 39527
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه
  • 500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1700 میانگین امتیاز
  • 1700
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1340 میانگین امتیاز
  • 1340
   ترجمه
  • 1340
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز