پروژه ترجمه How to build sychology in your team شامل چه جزئیاتی است:

مطلبی تحت عنوانم

می خواهم مطلبی در خصوص به کارگیری یا ایجاد روانشناسی در تیم را از انگلیسی به فارسی ترجمه شود. کیفیت ترجمه بایستی به گونه ای باشد که بتوان از آن در نشریات و مقالات استفاده نمود. مبلغ پیشنهادی 50 هزار تومان است. چند خطی از مطلب را هم لازم است ، به عنوان نمونه کار ، ترجمه بفرمایید. با سپاس 

Google discovered five traits that make a great team, but the most important trait by far was psychological safety – being comfortable enough to share anything with your team without feeling embarrassed.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10399 میانگین امتیاز
  • 7774
   ترجمه
  • 13025
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 4391 میانگین امتیاز
  • 4391
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 451 میانگین امتیاز
  • 263
   ترجمه
  • 639
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 3094 میانگین امتیاز
  • 3094
   ترجمه
  • 3094
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز