پروژه طراحی کاراکتر دوبعدی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به طراحی دارم که اواتار طراحی کنن، با الهام از شخصیت witch king of angmar, طراحی دو بعدی باشه 

یک شخصیتی که چهره نداره و ملهم از همون شخصیت هست، تداعی فضای دارک و خشن کنه. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14567 میانگین امتیاز
  • 14567
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 1400 میانگین امتیاز
  • 1400
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   طراحی گرافیک
  در 5 روز