پروژه شبیه سازی فرایند تولید الفین با نرم افزار HYSYS شامل چه جزئیاتی است:

شبیه سازی فرایند تولید الفین به روش دهیروژناسیون با نرم افزار هایسیس (ASPEN HYSYS)  مد نظر است. منبع مورد استفاده برای شبیه سازی به مقاله ی پیوست است و موضوع مرتبط با  رشته مهندسی شیمی و نفت می باشد. همچنین در صورت نیاز به منابع کمکی در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   مهندسی شیمی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی شیمی
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی شیمی
  در 15 روز