پروژه سایت نوبت دهی و ویزیت انلاین پزشکان شامل چه جزئیاتی است:

سایتی شبیه دکتر دکتر که امکان دسترسی کاربران به پزشکها در تخصص های مختلف برای نوبت دهی و ویزیت آنلاین را می دهد در در ضمن اسکیلبل نیز باشد. به PHP, HTML, CSS, JS, LARAVEL نیاز می باشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7831 میانگین امتیاز
  • 1550
   MySQL
  • 10870
   PHP
  • 11075
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4125 میانگین امتیاز
  • 3000
   MySQL
  • 5250
   PHP
  • 3000
   CSS
  • 5250
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 2302 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 4604
   PHP
  • 2000
   CSS
  • 2604
   برنامه نویسی تح..
  در 45 روز
 • 1033 میانگین امتیاز
  • 1620
   PHP
  • 0
   CSS
  • 1480
   برنامه نویسی تح..
  در 18 روز