پروژه برنامه نویس سرور سایدnode.js مسلط به مانگو دی بی شامل چه جزئیاتی است:

برنامه نویس سرور سایدnode.js مسلط به مانگو دی بی

جهت استخدام در تهران

سرباز امریه هم پذیرفته میشود

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21522 میانگین امتیاز
  • 1080
   HTML
  • 0
   Java
  • 0
   Node.js
  • 63250
   PHP
  • 43280
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 1500 میانگین امتیاز
  • 1500
   PHP
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   Node.js
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز