پروژه شبیه سازی CFD راکتور بستر متحرک شامل چه جزئیاتی است:

شبیه سازی  سیالاتی CFD راکتور استوانه ای با بستر متحرک  و فرایند کاتالیستی با نرم افزار ANSYS Fluent  و یا COMSOL 

مقاله رفرنس به همراه توضیحات تکمیلی و جزئیات درخواستی ضمیمه شده است.

هزینه را برای اجزای فاز اول کار پیشنهاد دهید. در انتهای فاز اول برای فاز دوم در ادامه توافق خواهد شد.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی شیمی
  در 40 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی شیمی
  در 7 روز