پروژه شایستگی و روان شناسی در تیم شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

دو مطلب جداگانه در مبحث شایستگی و روان شناسی تیم را می خواهم از انگلیسی به فارسی ترجمه شود. از ترجمه این مطالب در مقالات استفاده خواهد شد. بودجه مورد نظر به طور متوسط  150 هزار تومان است. به عنوان نمونه پاراگراف زیر را ترجمه نمایید. با تشکر

But subordinating one’s identity and unique perspectives may not be optimal in the long run for either the organization or the individual employee because suppressing one’s identity is upsetting and psychologically depleting.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16831 میانگین امتیاز
  • 14846
   ترجمه
  • 18817
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 451 میانگین امتیاز
  • 263
   ترجمه
  • 639
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 50 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 100
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز